Vi kommer till ditt företagAnki Bengtsson - Hyr en chefscoach

Du behöver tillfällig hjälp i ditt företag av en person som kan stötta företagets chefer, projektledare och teamleaders. En del efterfrågar mer hjälp, andra mindre.

Att anställa en HR-person eller chefscoach för gott är inte aktuellt. Då är en temporär lösning modellen för er.

Det finns fördelar med tillfälliga chefscoacher på företaget.

Dels ses inte chefshandledaren som en självklarhet som alltid ska finnas utan man tar tillfället tillvara när det väl ges. Dels blir det med automatik en skärpning när man vet att chefscoachen inte tillhör den vanliga personalstaben.

Det är också en kostnadsfråga. Du vet exakt på öret vad hjälpen kostar dig i och med att timpris debiteras. Och insatsen blir ordentligt riktad och får effekt.

Du bestämmer själv hur länge du anlitar oss.

Vi kan också oftast komma med kort varsel om så skulle behövas.

Det här lär sig chefer, projektledare eller teamledare av oss

  • Hur du som chef ser till att bygga upp en väl fungerande arbetsgrupp som fungerar konstruktivt även vid förändringar
  • Hemligheten bakom att som chef få tidschemat att gå ihop utan att ständigt arbeta över
  • Konsten att vara närvarande i en arbetsgrupp – utan att ens vara där
  • Hur du nyttjar olika personligheter på rätt sätt, och ser till att få mesta möjliga kraft ur var och en – för deras bästa
  • Varför du ska införa ett kontinuerligt förbättringsarbete
  • Första hjälpen då något gått riktigt snett

Bäst effekt brukar det ge att vi finns hos dig med viss regelbundenhet, kanske en dag i veckan eller en dag varannan vecka. Det ger kontinuitet i arbetet. Den tiden kan utökas under perioder då behovet är större.

Denna kunskap är en liten investering med god avkastning på kort tid!

Ring och diskutera vad du vill ska åstadkommas, och vilka tider som passar just er.

Kontakta oss för offert!