Beställ böcker

 Anki Bengtsson - Mer gjort och tid över  Anki Bengtsson - Satsa friskt  Anki Bengtsson - Ett liv utan stress  Anki Bengtsson - Allting är förhandlingsbart
 • Mer gjort och tid över – boken du inte kan leva utan om du tänker göra karriär samtidigt som du vill leva livet (i vart fall har de 30.000 personer som hittills köpt boken resonerat ungefär så)
 • Satsa friskt – boken som ger dig nycklarna till bästa ledarskapet. Här utgår vi från verkligheten (och blundar inte för att den är rätt tuff ibland)
 • Ett liv utan stress – boken som ger dig verktygen för att hantera en hektisk vardag (och lär dig skilja stress från livgivande stimulans)
 • Allting är förhandlingsbart – boken som ser till att din kund är nöjd efter förhandlingen (och att du är ännu mer nöjd)

  Mer gjort och tid över:

    Pris: 320 kr + moms + frakt

  Allting är förhandlingsbart:

    Pris: 320 kr + moms + frakt

  Ett liv utan stress:

    Pris: 320 kr + moms + frakt

  Satsa Friskt:

    Pris: 320 kr + moms + frakt

  Dina adressuppgifter (för leverans):

  Företag:

  Kontaktperson*:

  Referensnr:

  Org. Nr.:

  Adress*:

  Postnummer*:

  Ort*:

  Land:

  Telefon:

  Fax:

  E-post*:

  Eventuell annan fakturaadress:

  Företag:

  Namn:

  Adress:

  Postnummer:

  Ort:

  Land: