Vässa din personliga effektivitet

Anki - Mer gjort & tid över

Mer väsentligt arbete utfört.
Mer tid över.
Omöjligt?
Inga alls.

Det är fullt möjligt att öka sin effektivitet mycket kraftigt.
När alltfler på er arbetsplats börjar använda sig av metoderna för att få mer gjort och tid över höjs effektiviteten väsentligt.
Enkla system, rätt strategier och ett rationellt sätt att arbeta. Det är inga konstigheter – men oerhört verkningsfullt.
Företag som effektiviserar idag blir morgondagens vinnare.

Bäst effekt ger en inledning med ett heldagsseminarium, det blir som en kickstart för medarbetarna. Det har dock föregåtts av en enkel enkät som snabbt ger en överblick över läget.

Sedan går man steg för steg, och i lagom takt, framåt med arbetet med att förenkla och effektivisera. Vi utgår från den aktuella gruppen, och presenterar det fortsatta upplägget för dig steg för steg.

Redan under seminariet tas följande upp:

  • Hur du alltid får dagens viktigaste arbetsuppgifter gjorda
  • Hur du undviker att bli störd, avbruten, under arbetsdagens mest kreativa timmar
  • Metoder som låter dig sätta gång med arbetsamma tidskrävande projekt utan att det känns som ett oöverstigligt hinder att ens påbörja dem
  • Hur du hanterar hastigt uppkomna krissituationer utan att för den skull alltid hamna i tidsnöd och tvingas stressa för att hinna avsluta projekt i tid

Arbetet sker mycket resultatinriktat, och effekten är tydlig inom loppet av ett par veckor.
Se till att bli en av de arbetsplatser där effektiviteten fördubblats – med mindre slit!

Ring och diskutera ett individuellt upplägg för just er.
Kontakta oss för offert, referenser och program!