Så får du medarbetarna att ta över ansvaret

Anki Bengtsson - Gruppen som lyfterDet här är seminariet som är inriktat på att medarbetarna i gruppen ska driva förändrings- och förbättringsarbetet i den riktning som du som chef anger.

Arbetet går ut på att gruppen gör målen till sina egna, aktivt ser till att förenkla och förbättra på arbetsplatsen.
Men du behöver som chef inte vara särskilt orolig för att det blir alltför hög takt eller att du inte hinner med i svängarna. Du är chef, och gruppens takt beror på dig. Det är du som bestämmer.

Särskilt verkningsfullt är detta seminarium om du är relativt ny som chef, kanske sedan något år tillbaka, och vill få gruppen att höja sig.

Det här förutsätter att deltagarna i gruppen själva är mogna att ta ett visst ansvar. En del av de spännande moment du leder och följer är

  • Hur gruppen själv formulerar hur de givna målen ska brytas ned i hanterbara delmål
  • Hur deltagarna förstår både sig själva och sina kolleger när de inser vilka starka karaktärsdrag som såväl driver som dämpar dem (och att dessa är olika från person till person)
  • Hemligheten bakom att få den som är minst effektiv att skaffa sig referensramar och skaffar sig högre kompetens
  • Hur du får medarbetarna att inse att de har egenskaper som de för allas bästa bör lära ut
  • Hur du genom ökad effektivitet får behålla dina bästa medarbetare i stället för att de försvinner till din konkurrent
  • Vad de bästa cheferna redan kommit underfund med, och skälet till att de därför kan vara betydligt latare än du kunnat (hittills)

Det här seminariet ska du genomföra som inser att det inte är en slump att vissa arbetsgrupper är fenomenalt duktiga, och inte försöker inbilla dig att du bara råkat ha otur!

Ring och diskutera vad du vill ska åstadkommas i just din arbetsgrupp.
Kontakta oss för offert!