– för din skull, och för andras

Lär dig hur du slipar såväl din egen som gruppens framtoning, och ger rätt intryck gentemot omvärlden. Personlig PR för dig. Och PR för din grupp.
Din ansträngning att slipa på imagen kommer såväl dina kunder som leverantörer att ha gott av. Det ger en tydlighet som alla tjänar på.

Få människor inser den fulla kraften i att medvetet arbeta på såväl den egna som gruppens image. Det är få människor som har någon egentlig utbildning i ämnet. De flesta har inte ens tänkt på att de har en slags image, oavsett om den är medveten eller ej. På många företag och i många organisationer lämnar man den biten med varm hand åt marknadsavdelningen. Det är synd, riktigt synd.

Effekten av rätt image utåt är respekt för er som grupp, och det ger er också tid att ägna er åt det ni bör. Det ger samma respekt inåt i företaget eller organisationen, alltså gentemot övriga arbetsgrupper eller avdelningar.

Men den viktigaste effekten kan vara självrespekten. Den person som vet vad han eller hon kan utstrålar, den också självsäkerhet. Den som utstrålar självsäkerhet ingjuter också den känslan i sin omgivning. Det gör att även omgivningen tjänar på en säker image hos dig och din grupp. De vet var de har er, och det besparar er många missförstånd.

Du får bland annat lära dig:

  • Hur du med rätt språk och rätt retorik ger just det intryck du vill hos den som lyssnar
  • Varför gruppens mål och handlingsplaner är avgörande för att ni ger ett enhetligt intryck
  • Skälen till att du ska synas i andra sammanhang än de på förhand givna
  • Skälen till att du ska synas alls
  • Största hemligheten bakom varför vissa grupper har en avundsvärd image, och sanningen bakom varför andra inte har det

Oavsett vilken position du har i företaget eller organisationen så har gruppen gott av att du vet hur du ska agera som ambassadör.
Det här är kursen för dig som inser att det inte är en slump att ledande företag satsar mångmiljonbelopp på att slipa sin image till fulländning!

Ring och diskutera vad du vill ska åstadkommas.
Kontakta oss för offert!